Notice

Notice

अनुरोध

नेपालमा मुद्रण उद्योग / ब्यवसायमा बिभिन्न समस्याहरु रहेको कारण समाधानका लागि नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेको र...

आधिकारिक लगत तथा तथ्याङ्क तयार गरिने सम्वन्धि सूचना

नेपालमा स्थापित मुद्रण उद्योग तथा यस व्यवसायसंग सम्वन्धित अन्य ब्यवसायिक पर्महरुको आधिकारिक लगत तथा तथ्याङ्क तयार गरिन आवश्यक भएको र...

14th PRINTERPACK INDIA ROAD SHOW

14th PRINTERPACK INDIA ROAD SHOW कार्यक्रममा उपस्थित हुने बारे उपरोक्त सम्बन्धमा आगामी माघ १८ गते देखि २३ गते सम्म (FEB...

Official Address to Contact

For Official Communication This is to inform to all that the official address of the Federation of Nepal Printers' Association...

सूचना

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई २०७५।०८।२२ मा तपसिल बमोजिमको कार्यक्रममा सहभागि भैदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ । २०७५।०८।२२ बिहान ८...