• Welcome to Federation of Nepal Printers' Association

    To help Printing Businesses, improve productivity with quality assurance, explore markets /Introduce Nepalese Printing products to international arena.

About Federation of Nepal Printers' Association

The Federation of Nepal Printers’ Association (FNPA) is the one and only umbrella organization of printing industries and allied corporate houses in Nepal. As per the FNPA charter, district level printers’ association, representative associations of printing entrepreneurs of districts, and related corporate houses are associated as members of the FNPA. The establishment of FNPA marks a glorious history in Nepal....

Read More

News and Notice

News & Press Release

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघबाट बजेट बक्तब्य मार्फत आफ्ना समस्या समाधानार्थ सुझाव पेश

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघबाट बजेट बक्तब्य मार्फत आफ्ना समस्या समाधानार्थ सुझाव पेश

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले आ.व. २०७७÷७८ को बजेट बक्तब्य मार्फत आफ्ना समस्या सम्बोधन गराउन अर्थ मन्त्रालय तथा राजस्व परामर्श समितिमा...
Read More

अनुरोध

नेपालमा मुद्रण उद्योग / ब्यवसायमा बिभिन्न समस्याहरु रहेको कारण समाधानका लागि नेपाल...

आधिकारिक लगत तथा तथ्याङ्क तयार गरिने सम्वन्धि सूचना

नेपालमा स्थापित मुद्रण उद्योग तथा यस व्यवसायसंग सम्वन्धित अन्य ब्यवसायिक पर्महरुको आधिकारिक...

14th PRINTERPACK INDIA ROAD SHOW

14th PRINTERPACK INDIA ROAD SHOW कार्यक्रममा उपस्थित हुने बारे उपरोक्त सम्बन्धमा आगामी...
Join Us

Federation of Nepal Printers' Association

Be a member

Printing History In Nepal